Ensemble Marijan

Ensemble Marijan:
Gabriela Vermelho – głos, pięciostrunowe skrzypce
Sára Žalčíková – syntezator, fortepian
Dan Dlouhý (Dama Dama) – rzeźba dźwiękowa
Jan Kavan – wiolonczela, interakcje muzyczne
Tomáš Hrůza – interaktywne wideo
Ivo Medek – głos, fortepian

Ensemble Marijan założony w 2000 roku przez Ivo Medeka, Markétę Dvořákovą i Jana Kavana, występował na wielu estradach w Czechach, Słowacji, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, na Ukrainie i w Polsce. Kolektywne działania zespołu łączą muzykę improwizowaną i komponowaną (comprovised music) z multimediami – światłem, projekcjami wideo, akcją sceniczną. Gościem specjalnym w projekcie Soundscapes jest leader zespołu Dama Dama – Dan Dlouhý.

Soundscapes (2008) stworzyło czworo czeskich kompozytorów i muzyków – Dan Dlouhý, Markéta Dvořákova, Jan Kavan, Ivo Medek – we współpracy ze znakomitym artystą wideo Tomášem Hrůzą. To multimedialne, kolektywne dzieło wykorzystuje zarówno instrumenty akustyczne i ludzki głos, jak i syntezatory, samplery, interaktywne działania audio-wizualne. Szczególną rolę pełni tu stopniowo ujawniana wizualnie i akustycznie osobliwa rzeźba dźwiękowa. Interakcje muzyczne pomiędzy wszystkimi wykonawcami kontroluje Jan Kavan. Warstwa wideo reaguje na wybrane parametry muzyczne dzięki specjalnemu graficznemu oprogramowaniu stworzonemu przez Tomáša Hrůzę na MSP/MAX Jitter. Punktem wyjścia i inspiracją Soundscapes był pełen delikatnego liryzmu wiersz brytyjskiego poety Gilliana Fergusona Winter Walk.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7Mk9T-2APgo]