Warszawa, 19 – 22 października 2016

11. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”


First Was The Voice, First Was The Drum
19 – 22 października 2016


Warsztaty: 19-20 października


Koncerty: 21-22 października


Reklamy