Kontakt

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej

Pl. Piłsudskiego 9
00-078 Warszawa
fprm@prm.art.pl

Promocja; Kontakt z mediami:

ja

Iza Sobierajska

i.sobierajska@gmail.com
tel. 693 766 841

Reklamy