Kontakt

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
fprm@prm.art.pl
Organizator festiwalu: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram